Tüketici hakem heyetleri

E-ticaret

Finans

Daha da...

Halka açık şirketlerin kâr dağıtımıyla ilgili kurallar neler? Kârdan bağış yapılabilir mi?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurull arı tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve

Kaç yaşın ve kaç kilometrenin üzerindeki araçlar için ekspertiz raporu zorunlu değildir?

İlgili yönetmeliğe göre, Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

En fazla ne kadar kâr payı avansı verilebilir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Önceki

Halka açık şirkette ayrılma hakkı nedir, hisse fiyatı neye göre belirlenir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını

İkinci ele araç ticareti için gerekli yetki belgesini kim verir? Süresi nedir?

İlgili yönetmeliğe göre İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

İkinci el araçta garanti kapsamına girmeyen arızalar neler?

İlgili yönetmeliğe göre, İkinci el otomobil ve motosikletin satışında aşağıdaki parça, durum, işlem ve arızalar garanti kapsamı dışındadır: Sekiz yaş veya

İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi ve akrabaları sigortalı sayılır mı?

Sosyal Sigorta Kanunu’na göre İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi ve aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar

Marketler üreticiden prim-bedel talep edebilir mi?

Perakende Kanunu’na göre Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler;  üretici veya tedarikçiden mağaza açılışı ve

Halka açık şirket satıldığında pay alım zorunluluğu var mıdır, nasıl işler?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oyhaklarının iktisap edilmesi hâlinde söz konusu

Mağazalar en fazla kaç ay indirim kampanyası yapabilir?

Perakende Kanunu’na göre Perakende işletmeler, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda

Ne yediğinizi bilin

Newsletter