Tüketici hakem heyetleri

E-ticaret

Finans

Daha da...

Kredi kartlarında faiz nasıl hesaplanır?

BDDK yönetmeliğine göre Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar

İkinci el araç ticareti yetki belgesi için aranan koşullar neler?

İlgili yönetmeliğe göre İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi

İkinci el araç ticareti yetki belgesi nasıl yenilenir?

İlgili yönetmeliğe göre Yetki belgesi, geçerlilik süresinin sona ermesi veya içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda

Halka açık şirketlerin kâr dağıtımıyla ilgili kurallar neler? Kârdan bağış yapılabilir mi?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurull arı tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve

En fazla ne kadar kâr payı avansı verilebilir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Önceki

Halka açık şirkette ayrılma hakkı nedir, hisse fiyatı neye göre belirlenir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını

Perakende bilgi sistemi nedir?

Perakende Kanunu’na göre Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve

Halka açık şirket satıldığında pay alım zorunluluğu var mıdır, nasıl işler?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oyhaklarının iktisap edilmesi hâlinde söz konusu

Kaç yaşın ve kaç kilometrenin üzerindeki araçlar için ekspertiz raporu zorunlu değildir?

İlgili yönetmeliğe göre, Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

İkinci ele araç ticareti için gerekli yetki belgesini kim verir? Süresi nedir?

İlgili yönetmeliğe göre İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

Ne yediğinizi bilin

Newsletter