Gıda

1996-2000’da yapılan araştırmalarda sebze ve meyvede hangi zirai ilaçlar bulunmuştu?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü‘nden Osman Tiryaki’nin derlediği bilgilere göre,

Ülkemizde 1996-2000  yıllarında  tarımsal  ürünlerde  pestisitkalıntılarını   belirlemek  için survey yapılmıştı.  

Proje kapsamında 63 şeftali, 137 armut ve 429 adet elma örneğinde DC’lı  pestisitler  taranmıştır.  2 armut  ve 6 elma örneğinde MRL üstü kalıntı bulunmuştur. 180 farklı yaş üzüm örneğinde MRL’yi   aşan DC   kalıntısı   bulunamamıştır.  12 üzüm örneğinde vinclozolin, procymidon, bromoproplate, richlorfon, diazinon, methyl paration, malathion, chlorpyrifos-ethil, ethion kalıntıları MRL üzerinde bulunmuştur.  Analize  alınan  sera  domatesi,  hıyar,  biber örneklerinde ise malathion,   diazinon,   methyl-parathion, DDVP,   bromoproplate, endosülfan   kalıntıları MRL’yi aşmamıştı.

2001/2002 yıllarında da yaş sebze ve meyvelerde kalıntı taraması yapılmıştır. 1 adet çilekte 2.18 mg/kg, 1 adet biber de 0.08 mg/kg methamidophos kalıntısı tesbit edilmişti.

Bir adet domateste 0.16 mg/kg procymidon, 4 adet greyfurtta 1.17-1.20  mg/kg  methyl-parathion  bulunmuştur.  Dört  adet patates örneğinde MRL’yi aşmayan alfa-endosülfan kalıntısı saptanmıştır.  Beş  adet  taze  fasulye  örneğinde  MRLyi  aşan malathion ve endosülfan bulunmuştur. Yedi adet asma yaprağı örneğinde bulunan chlorpyrifos-ethyl,     endosülfan, bromoproplate  kalıntıları  MRL’yi  aşmıştır.  2003 yılında ise 279  adet  taze  biber  örneklerinde  methamidopos  kalıntısı bulunmuştu.

Benomyl+carbendazim  kalıntıları  40  adet  kiraz  örneğindearaştırılmış ve 1 örnekte  kalıntı MRL yi aşmıştı.