Teknoloji

Asgari garanti süresi ne kadardır?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır.

Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.