Tüketici Mahkemeleri

Avukatla anlaşmazlıkta tüketici mahkemesinde dava açılabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre,

4077 sayılı Tüketici Kanunu döneminde avukat ile müvekkil arasındaki uyuşmazlıkların genel mahkemelerin görevine dâhil olduğu kabul edilmekteydi. 6502 sayılı Tüketici Kanunu m. 3/1-l’de tanımlanan tüketici işlemleri arasında vekâlet sözleşmesi de özel olarak sayılmıştır. Bir hukuki işlemin TKHK’da düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan her uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesi sonucunu doğurmaz.

Aynı zamanda işlemin tüketici işlemi olması ve taraflarından birinin tüketici olması gerekmektedir. Tüketicinin mesleki ve ticari olmayan amaçla avukata vekâlet vermesi aranan şartları sağladığından bu işlemden doğacak uyuşmazlıklar tüketici mahkemelerinin görevine girecektir.