Bankacılık Manşet

Bankalar ücretlerine zam yaparken müşteriden onay almak zorunda mı?

İlgili yönetmeliğe göre

Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması zorunludur.