Bireysel Emeklilik Manşet

Bireysel emeklilikte tüketiciyi koruyan yasalar hangileri?

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verdiği bilgiye göre

BES’in temel amaçlarından biri, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesidir. Sistem, katılımcıları ve bu yatırımdan faydalanacak kişileri korumakta ve bu kişilerin emeklilik şirketlerine karşı emeklilik sözleşmesi uyarınca sahip olduğu alacaklarını bir hak kaybına neden olmadan tam olarak elde etmesine imkân sağlamaktadır. 4632 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler BES katılımcılarının hak ve menfaatlerini en güçlü şekilde koruyacak biçimde tasarlanmıştır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK); kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır. TKHK’nin 49. maddesinde BES ile ilgili hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetlerin yanında finansal hizmet olarak sayılmakta ve kanun kapsamında koruma altına alınmaktadır.

Bu kapsamda; BES katılımcılarının gerçek kişi tüketici olmaları nedeniyle hem BES mevzuatı hem tüketici mevzuatı birlikte uygulanır ve bunlardan hangisi tüketici lehine daha fazla koruma sağlıyorsa söz konusu düzenleme dikkate alınmaktadır.