E-ticaret Perakende

Bozuk, eksik maldan üretici ve ithalatçı da sorumlu mu?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Müşterinin haklarının yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.