Perakende

Bozuk veya eksik çıkan mal kaç aya kadar iade edilebilir?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre

Satın alınan ürünlerin teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.