Home Archive by category Borsa

Borsa

Borsa

Halka açık şirket satıldığında pay alım zorunluluğu var mıdır, nasıl işler?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oyhaklarının iktisap edilmesi hâlinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunludur. Pay alım teklifinde bulunulmasına ve pay alım teklifinde bulunma
Borsa

Halka açık şirkette ayrılma hakkı nedir, hisse fiyatı neye göre belirlenir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için
Borsa

En fazla ne kadar kâr payı avansı verilebilir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Borsa

Halka açık şirketlerin kâr dağıtımıyla ilgili kurallar neler? Kârdan bağış yapılabilir mi?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurull arı tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümle rine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kâr dağıtımı politikalarına ili şkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir. Kanunen ayrılması