Home Archive by category Dijital Abonelik

Dijital Abonelik

Abonelik Dijital Abonelik

İnternet, elektrik, doğal gaz vb. abonelik sözleşmelerinde hangi bilgiler yer almak zorunda?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur: a) Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri, b) Sözleşmenin konusu ve varsa süresi, c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih, ç) Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına
Dijital Abonelik

İnternet servis sağlayıcı bakım, kontrol kesintilerini abonelere bildirmek zorunda mı?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Satıcı veya sağlayıcı, bir plan çerçevesinde yapılması öngörülen bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az kırk sekiz saat öncesinden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri yollar ile
Dijital Abonelik

Dijital aboneliğin iptali gecikirse müşteriden ücret almaya devam edilebilir mi?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.
Dijital Abonelik

Abonelikten ayrılmak isteyen tüketicinin yasaya göre ne yapması gerekir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında