Home Archive by category Genel

Genel

Genel Gıda

Gıda ürününde “Şekersiz” veya “Az şekerli” yazmanın koşulları neler?

Türk Gıda kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’ne göre… Düşük/Az – 100 g katı gıdadaki şeker miktarının 5 g’dan fazla olmaması gerekir veya, – 100 mL sıvı gıdadaki şeker miktarının 2,5 g’dan fazla olmaması gerekir. Şekersiz – 100 g katı veya 100 mL sıvı gıdadaki şeker miktarının 0,5 g’dan fazla olmaması gerekir. İlave şeker
Genel

Elma, armut ve ayvalarda hangi tarımsal ilaç kalıntıları bulundu?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü‘nden Osman Tiryaki’nin derlediği bilgilere göre, Ersoy vd. tarafından Konya’da tarımsal ürünlerde 203 adet pestisitin kalıntı seviyeleri araştırılmıştır. Toplanan, 63 adet elma, armut ve ayva örnek matrislerinde, 43 örnekte en az bir pestisit kalıntısı bulunmuştur. Analiz sonuçlarına
Genel

Hakimin takdir yetkisi nedir?

Türk Medeni Kanunu’na göre Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.
Genel

Tüketicinin imzaladığı alım sözleşmesinden cayma süresi kaç gündür?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında