Home Archive by category Kredi Kartı

Kredi Kartı

Kredi Kartı

Kredi kartlarında faiz nasıl hesaplanır?

BDDK yönetmeliğine göre Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz; asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz
Kredi Kartı

En ucuz kredi kartı Halkbank Paraf Klasik; Vakıfbank, Akbank ve Şekerbank kartları pahalı (Tüketici.info incelemesi)

Tüketici Hakları İzleme Platformu (Tuketici.info), Türkiye’de ilk kez tüm kredi kartlarının yıllık ücretlerini bir arada görme olanağı sağlayan bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme, 7 Kasım 2019 yılı itibarıyla bankaların açıkladığı kredi kartı yıllık aidat ücretlerini içeriyor. Tüketici Hakları İzleme Platformu (Tuketici.info) tarafından hazırlanan inceleme, yıllık
Kredi Kartı

Banka kredi kartını istediği anda iptal edebilir mi?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Sözleşmede kararlaştırılmış ise kredi veren haklı nedenlerin varlığı halinde bildirim süresine uymadan belirsiz süreli kredi sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda kredi veren fesihten önce fesih ve nedenleri hakkında yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi bilgilendirir. Ancak, fesihten önce
Kredi Kartı

Kredi kartı iptalinin ücreti var mıdır? Süresi nedir?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde, sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmemiş ise tüketici herhangi bir zamanda, ücret ödemeden kredi verene yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Ancak sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir süre
Kredi Kartı

Kredi kartının hesap özetinde hangi bilgiler yer almalı?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde kredi veren tarafından tüketicinin, borcu olması halinde her bir hesap dönemi sonunda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile aşağıda yer alan bilgileri içeren hesap özeti ile bilgilendirilmesi zorunludur: a) Hesap özetinin ilgili olduğu dönem. b) Kullandırılan kredinin
Kredi Kartı Krediler

Kredili mevduat hesabı ve taksitli nakit avansta tüketicinin hakları neler?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi olarak kabul edilen kredi kartı veya kredili mevduat hesabı sözleşmesine dayanılarak nakit kullanılan tutarın taksitler halinde geri ödenmesine imkan veren nakdi krediler, taksitli nakit avans kredisi olarak kabul edilir. Taksitli nakit avans kredisinin tüketici tarafından
Bankacılık Kredi Kartı

Taahhüt edilen kadar puan toplanmazsa banka bedeli ceza kesebilir mi?

İlgili yönetmeliğe göre Kuruluşların finansal tüketicinin harcama, talimat gibi taahhütler karşılığı belirli bir ürün veya hizmetten faydalanmasını sağlayan uygulamalarında, ilgili taahhüdün yerine getirilememesi hâlinde peşin olarak verilen puan veya faydalanılan ürün veya hizmet bedelinin taahhütle karşılanamayan kısmı dışında herhangi bir ceza bedeli tahsil edilemez.