Home Archive by category Perakende

Perakende

Perakende

Pazarda tahsis edilen yer hangi durumda iptal edilir?

Pazar Yerleri Yönetmeliği’ne göre Tahsisin iptali (1) Pazar yerindeki tahsis sahiplerinden; a) Tahsis ücretini belediyenin yazılı uyarısına rağmen ödemeyenlerin, b) Sisteme bildirilmemiş malları satış yerinde bir takvim yılı içinde beş defa satanların, c) Hukuken geçerli bir mazereti
Perakende

Pazar yeri hangi koşullarda devredilebilir? Devir işlemleri nelerdir?

Pazar Yerleri Yönetmeliği’ne göre Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir. (2) Tahsis sahibinin vefatı halinde devir, vefat tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunulması ve kanuni mirasçıların anlaşmasına
Perakende

Pazarda yer tashihi başvurusunda hangi belgeler istenir?

Pazar Yerleri Yönetmeliği’ne göre Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar, dilekçe ile birlikte ilgili belediyeye başvurur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir: a) T.C. Kimlik numarası beyanı, b) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname, c) İlgili meslek kuruluşuna/Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Perakende

Pazarda yer vermek için pazarcıda hangi koşullar aranır?

Pazar Yerleri Yönetmeliği’ne göre Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır: a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek, b) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak, c) Vergi mükellefi olmak, ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal
Perakende

Pazarların hangi gün kurulacağına kim karar verir?

Pazar yerleri yönetmeliğine göre Pazar yerlerinin kuruluş günü, o yerdeki diğer pazar yerlerinin kurulduğu günler dikkate alınmak suretiyle, açılış ve kapanış saatleri ise mevsim şartları ve yöresel ihtiyaçlara göre belediye encümenince belirlenir. Pazar yerlerinin kuruluş günü ile açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesinde, ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınır.
Perakende

Pazarlarda güvenlik kamerası zorunlu mu?

Pazar yerleri yönetmeliğine göre pazar yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri ve özellikleri MADDE 6 – (1) Pazar yerlerinde; a) Pazarcı ve üretici satış yerleri, b) Zabıta bürosu, c) Çöp toplama yeri, ç) Elektronik tartılar, d) Hoparlör sistemi, e) Aydınlatma sistemi, f) Güvenlik kamerası, g) Tuvalet bulunması zorunludur.
Marketler Perakende

Marketler üreticilere kaç ay vade yapabilir?

Perakende Kanunu’na göre, Üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklı ödemelerin, sözleşmede öngörülen tarihte yapılması esastır. Ancak, üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi; alacaklı üretici veya tedarikçinin küçük işletme, borçlunun ise büyük
Perakende

Kart puanlarının 31 Aralık’ta silinmesi etik değil, bir an önce yasal düzenleme yapılmalı!

Şirketlerin müşterilerine dağıttığı alışveriş kartlarında biriken puanların 31 Aralık tarihinde silinmesi tartışma yarattı. Uzmanlar, kartların puan vaadiyle vatandaşları daha çok alışveriş yapmaya yönlenderdiğini belirterek kazanılan puanların sıfırlanmasının tüketicinin aldatılması anlamına geleceğini belirtiyorlar. Tüketici Kanunu, markaların sundukları hizmetler
Perakende

Kadınların el emeği ürünleri ‘Yılbaşı Pazarı’ pazarında

Trump AVM Yılbaşı Pazarı’nda elyapımı otantik takılardan ev aksesuarlarına, deri çanta tasarımlarından organik ürünlere kadar yüzlerce özel hediye alternatifi yer alacak. Geleneksel Pazar, Sosyalben, Atölye ACRY, Yamaseastore, Handesanat, Goodluckbyhande,Tahtaçatı, Nilayyak, Perim Atölye ve Charmlucky ‘Yılbaşı Pazarı’nakatılacak markalar arasında yer alıyor.