Home Perakende Archive by category Taksitli Satışlar

Taksitli Satışlar

Taksitli Satışlar

Taksitli ürünü almaktan cayan tüketici kaç günde iade etmeli?

Taksitle Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkını kullanan tüketici, sözleşme
Taksitli Satışlar

Taksitli ürünlerde cayma süresi kaç gündür?

Taksitle Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü
Taksitli Satışlar

Taksitli üründe erken ödemeyle ilgili merak edilenler

Taksitle Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.
Perakende Taksitli Satışlar

Tüketici kaç taksidi ödeyemezse temerrüde düşmüş sayılır?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az