Home Tüketici Şikayet Archive by category Tüketici Mahkemeleri

Tüketici Mahkemeleri

Tüketici Mahkemeleri

Sadece satıcı değil üretici veya bayiye de tüketici davası açılabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre, Tüketicinin açtığı davalarda davalı konumunda sözleşmenin niteliğine göre satıcının yanında Tüketici Kanunu gereğince satıcı ile müteselsilen sorumlu tutulan
Emlak Tüketici Mahkemeleri

Kentsel dönüşüm, kat karşılığı inşaat davaları tüketici mahkemesinde açılabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre, Uygulamada çokça karşılaşılan sözleşme tiplerinden biri olan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar 4077 sayılı Tüketici Kanunu döneminde
Emlak Tüketici Mahkemeleri

Konutlardaki ayıba, kalitesizliğe vb. kaç yıl içinde dava açılabilir?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre, Ayıplı ifada tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklarından onarım hakkını seçmesi halinde konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ayıbın hangi sürede
Tüketici Mahkemeleri

Hangi ürünlerle ilgili tüketici mahkemesinde dava açılabilir?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre, Hangi malların Tüketici Kanunu kapsamında olduğu kanunun tanımlar başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasının h bendinde sayılmıştır. Buna göre “Alışverişe konu
Tüketici Mahkemeleri

Maddi değeri hesaplanamayan bir ürünle ilgili tüketici şikayeti nereye yapılır?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre, Kanun tüketici hakem heyeti ile tüketici mahkemesi ayrımını uyuşmazlık konusunun değeri üzerinden yapmaktadır. Tüketici Kanunu m. 68’de belirtilen parasal
Tüketici Mahkemeleri

Avukatla anlaşmazlıkta tüketici mahkemesinde dava açılabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre, 4077 sayılı Tüketici Kanunu döneminde avukat ile müvekkil arasındaki uyuşmazlıkların genel mahkemelerin görevine dâhil olduğu kabul edilmekteydi. 6502 sayılı
Tüketici Mahkemeleri

Satıcılar da Tüketici Mahkemesi’nde dava açabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre, Tüketici Kanunu’nda tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz usulü düzenlenmiştir. Hükme göre taraflar tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı
Tüketici Mahkemeleri

Tüketici davalarında hukuki taraflar kimlerdir?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre, TKHK’da tüketici mahkemelerinde kimlerin davacı olabileceğine ilişkin açık bir hüküm yer almamakla birlikte m. 73/f. 2’de yer alan; “Tüketici mahkemeleri