Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. faturaları ödeme gününden kaç gün önce gönderilmeli?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre

Satıcı veya sağlayıcı ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce tüketiciye gönderir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, ödeme bildirimi tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile de gönderilebilir.