Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. sözleşmelerinde iptal talebi kaç günde yerine getirilmeli?

Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.