Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. sözleşmelerinin iptali gecikirse tüketici ücret öder mi?

Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.