E-ticaret

E-ticaret siteleri müşteri verilerini başkalarıyla bazı koşullarda paylaşabilir mi?

E-ticaret Kanunu’na (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) göre

Siteler yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.

Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.