Elektrik Serbest Tüketici

Elektrikte serbest tüketici hakkını kaybetmek mümkün mü?

Yönetmeliğe göre

İkili anlaşma yaparak tedarikçisini seçme hakkını kullanmış olan serbest tüketici, bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminin cari takvim yılı için belirlenmiş serbest tüketici limitinin altında kalması durumunda (Bu limit 2019 için yıllık 1.600 kilovat saat veya aylık 67 TL fatura olarak belirlendi) serbest tüketici hakkını kaybeder

ve Şubat ayı itibarıyla mevcut tedarikçisi tarafından portföyden çıkarılır, yeniden serbest tüketici niteliği kazanıncaya kadar yeni bir ikili anlaşma yapamaz veya mevcut ikili anlaşmasının süresini uzatamaz ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satın alır.