Genel

Elma, armut ve ayvalarda hangi tarımsal ilaç kalıntıları bulundu?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü‘nden Osman Tiryaki’nin derlediği bilgilere göre,

Ersoy vd. tarafından Konya’da tarımsal ürünlerde 203 adet pestisitin kalıntı seviyeleri araştırılmıştır. Toplanan, 63 adet elma, armut ve ayva örnek matrislerinde, 43 örnekte en az bir pestisit kalıntısı bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre, bir elma örneğinde kullanımı yasak olan Thiabendazol (TGK MRL= 10 μg/kg) pestisiti 15 μg/kg seviyede; başka bir elma örneğinde ise 6 μg/kg seviyesinde bulunmuştur. İki adet ayva örneğinde, ayvada kullanımı yasak olan Chlorpyrifos kalıntıları 8.0 ve 5.0 μg/kg olarak tesbit edilmiştir.

Ayrıca 1 armut örneğinde de 147 μg/kg Amitraz kalıntısı bulunmuştur. Bu değer TGK MRL değeri olan 50 μg/kg değerinin yaklaşık 3 katıdır. Aynı araştırıcıların diğer bir çalışmasında domates örneğinde kullanımı yasak olan Oxamyl kalıntısı, TGK MRL değeri olan 10.0 μg/kg’ın yaklaşık 7 katı olarak bulunmuştur. Bir adet biber örneğinde 112.0 μg/kg Ethion ve 75.0 μg/kg Triazophos kalıntısı bulunmuştur.

Diğer bir biber örneğinde ise 120 μg/kg Benomyl-Carbendazim (TGK MRL= 100.0 μg/kg) kalıntısı bulunmuştur. 10 adet patlıcan örneğinde ise, kullanımı yasaklanmış olan Oxamyl kalıntısı TGK MRL nin yaklaşık 11 kat olarak, yani 107.0 μg/kg seviyesinde bulunmuştur. Ayrıca 3 farklı patlıcan örnek matrisinde Imidiacloprid kalıntısı (TGK MRL=20.0 μg/kg) 49.0, 190.0 ve 64.0 μg/kg olarak belirlenmiştir.