Abonelik

Evini değiştiren tüketici taahhütlü aboneliğini iptal edebilir mi?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre

Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.