Fatura

Faturaya itiraz kaç günde sonuçlandırılmak zorunda?

Yönetmeliğe göre

İtiraz, görevli elektrik tedarik şirketi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.