Ticaret

Firmayı satın alan ismini unvanını da satın almış olur mu?

Türk Ticaret Kanunu’na göre

Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu doğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir.