Tüketici Mahkemeleri

İcra takibine karşı dava tüketici mahkemesinde mi açılır?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre,

Tüketici sözleşmelerinde tüketicinin borcunu ifa etmemesi yani sözleşme konusu mal veya hizmet karşılığı ödemesi gereken ücreti ödememesi halinde doğan uyuşmazlıklarda hangi mahkemenin görevli olduğuna dair Yargıtayın farklı kararları bulunmaktadır. Örneğin Yargıtay bir kararında abonelik sözleşmelerinde tüketicinin borcunu ifa etmemesi yani almış olduğu hizmetin karşılığını ödememesinden doğan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğunu ifade etmiştir. Bankaların kredi alacaklarından doğan davaların da Yargıtaya göre tüketici mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir.

Tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurulmaksızın tüketici aleyhine başlatılan icra takibine tüketicinin itirazı üzerine satıcı tarafından açılacak itirazın iptali davasının da Yargıtaya göre tüketici mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir.

Sözleşmenin sona erdirildiği hallerde tazminat talepleri Yargıtayca ifaya ilişkin uyuşmazlıklar çerçevesinde ele alınmaktadır. Satıcının borca aykırı davranışı ile temerrüde düşmesi, tüketicinin de seçimlik haklarından sözleşmenin feshi seçeneğini kullanıp satıcıdan tazminat talep etmesinden doğan uyuşmazlıklarda Yargıtay, tüketici mahkemelerinin görevli olduğunu kabul etmektedir.