Otomotiv Ticaret

İkinci elde taşıt teslim belgesi nedir, nasıl düzenlenir?

İlgili yönetmeliğe göre

Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenir.Taşıt teslim belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtının adına tescilli olduğu kişi ile işletme arasında birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir.

Taşıt teslim belgesinde asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

Tarafların adı ve soyadı veya ticaret unvanı ve işletme adı ile kimlik ve iletişim bilgileri.

İkinci el motorlu kara taşıtının ruhsat ve kilometre bilgileri ile boyalı ve değişen parça bilgileri.

İkinci el motorlu kara taşıtının adına tescilli olduğu kişi tarafından beyan edilen taşıta ilişkin arıza ve hasar bilgileri ile güvenlik, iç donanım, dış donanım ve multimedya özellikleri gibi diğer bilgiler.

Aracılık hizmeti karşılığında işletmeye ödenecek ücretin tutarı.

İkinci el motorlu kara taşıtının işletmede kalacağı süre.

Tarafların tebligat adresleri ve imzaları.