Dijital Abonelik

İnternet servis sağlayıcı bakım, kontrol kesintilerini abonelere bildirmek zorunda mı?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre

Satıcı veya sağlayıcı, bir plan çerçevesinde yapılması öngörülen bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az kırk sekiz saat öncesinden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri yollar ile bildirmekle yükümlüdür.