Sosyal Güvenlik

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar neler?

Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre

İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.