Sosyal Güvenlik

İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi ve akrabaları sigortalı sayılır mı?

Sosyal Sigorta Kanunu’na göre

İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi ve aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmaz.