Emlak Tüketici Mahkemeleri

Kentsel dönüşüm, kat karşılığı inşaat davaları tüketici mahkemesinde açılabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre,

Uygulamada çokça karşılaşılan sözleşme tiplerinden biri olan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar 4077 sayılı Tüketici Kanunu döneminde arsa malikinin tüketici olarak kabul edilmemesi sebebiyle tüketici mahkemelerinin görev alanına girmemekteydi. Fakat 6502 sayılı Tüketici Kanunu m. 73/1’de tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu açık biçimde ifade edildiğinden artık bu tip uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinde görülmesi gerektiği söylenebilir.

Arsa malikinin kendi payına düşen bağımsız bölümler üzerinde tasarrufta bulunduğu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar karşı taraf tüketici sıfatına sahip olsa dahi arsa maliki yüklenici konumunda olmadığından tüketici mahkemelerinin görev alanı dışında kalmaktadır.

Bu doğrultuda kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yüklenici tarafı ile üçüncü kişiler arasında kurulacak taşınmaz satış sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevli olacaktır.