Emlak Tüketici Mahkemeleri

Konutlardaki ayıba, kalitesizliğe vb. kaç yıl içinde dava açılabilir?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre,

Ayıplı ifada tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklarından onarım hakkını seçmesi halinde konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ayıbın hangi sürede giderileceği Tüketici Kanunu’nda ayrıca belirtilmiştir. Bu sebeple konut veya tatil amaçlı satın alınan taşınmazlarda ortaya çıkan ayıplardan doğan uyuşmazlıkların tüketici mahkemesinde görüleceği söylenebilir.

Konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallara özel bir başka düzenlemeye TKHK m. 12’de zamanaşımı bakımından yer verilmiş, ayıplı maldan sorumluluğun konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren en az beş yıl olduğu belirtilmiştir.