Bankacılık Kredi Kartı

Kredi kartı ekstresinde yazması gereken bilgiler neler?

BDDK yönetmeliğine göre kartı hamillerine gönderilecek hesap özetlerinde;

         a) Kredi kartı hamilinin ad, soyad ve adresine,

         b) Kredi kartıyla yapılan işlemlere ilişkin dönem borcuna,

         c) Toplam kredi kartı limitine,

         ç) Hesap kesim tarihine,

         d) Son ödeme tarihine,

         e) Bir sonraki hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihine,

         f) Ödenmesi gereken asgari tutara,

         g) Kredi kartıyla yapılan nakit çekim işlemlerinin veya mal ve hizmet alımlarının tutar ve tarihlerine,

         ğ) Kredi kartlarına uygulanan akdi faiz oranlarına,

         h) Kredi kartlarına uygulanan gecikme faizi oranlarına,

         ı) Kredi kartlarına ilişkin olarak ilgili hesap özetinde tahakkuk ettirilen yıllık ücret, faiz ve diğer her türlü ücret ve komisyon tutarlarına,

         i) Kredi kartı ile gerçekleştirilen yabancı para cinsinden işlemlerde, işleme konu döviz cinsi ve tutarı ile kart hesabına borç kaydedilen para birimi ve tutarına,

         ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.