Kredi Kartı

Kredi kartı kefillerinin bilmesi gereken 4 şey

Kredi Kartları Yönetmeliği’ne göre

1) Kefil için temerrüt hali, kart hamilinin borcunun kendisine bildirilmesi ile başlar.

2) Kefalet 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun adi kefalet hükümlerine tabidir.

3) Önce asıl borçluya başvurulup tüm tahsil yolları denenmeden kefilden borcun ifasının istenemez.

4) Mevcut sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artıracak değişikliklerin ve kart limitindeki artışın kefil açısından geçerli olabilmesinin kefilin yazılı onayına bağlıdır.