Bankacılık Kredi Kartı

Kredi kartı ve diğer banka sözleşmelerinde harfler ne büyüklükte olmalı?

İlgili yönetmeliğe göre

Kuruluşlar ile finansal tüketiciler arasında düzenlenen sözleşmeler ve yapılan bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla finansal tüketiciye verilir.