Kredi Kartı

Kredi kartında asgari ödeme tutarı borcun yüzde kaçıdır?

2019 yılında yapılan değişikliğe göre

Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamaz.