Gıda

Kuru üzümde hangi tarımsal ilaç kalıntıları bulundu?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü‘nden Osman Tiryaki’nin derlediği bilgilere göre,

TAGEM tarafından “Tarımsal Ürünlerde İşlemenin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisi Projesi” yürütülmekteydi. Bu kapsamda domates biber, üzüm, maydanoz ve nane bitki ve ürünlerinde farklı ürün işlemelerinin pestisit kalıntıları üzerine etkileri konusunda projeler yapıldı.

Kurutulmuş üzümlerde chlorpyrifos methyl, chlorpyrifos ethyl, deltamethrin, lambda-cyolathrin, dichlofluanid, iprodione, and procymidone kalıntısı bulunmuştu. Sadece 7 örnekte değerler MRL değerlerinin üzerindeydi.