Gıda

Limonların yüzde 83’ünde pestisit bulunmuştu…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü‘nden Osman Tiryaki’nin derlediği bilgilere göre,

2009 yılındaki bir araştırmaya göre, 2007 Eylül ve 2008 Şubat aylarında Bursa’da pazarlardan toplanan 36 limon meyvesinden 30 tanesinde (% 83) çeşitli pestisitlerin kalıntılarına rastlanmıştı.

8 örnekte (% 22) ise, MRL değerleri üzerinde kalıntı saptanmıştı.