Tüketici Mahkemeleri

Maddi değeri hesaplanamayan bir ürünle ilgili tüketici şikayeti nereye yapılır?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre,

Kanun tüketici hakem heyeti ile tüketici mahkemesi ayrımını uyuşmazlık konusunun değeri üzerinden yapmaktadır. Tüketici Kanunu m. 68’de belirtilen parasal sınırın üzerinde bir değere sahip olan uyuşmazlıklar tüketici mahkemelerinde, altında bir değere sahip olan uyuşmazlıklar ise tüketici hakem heyetlerinde çözüme kavuşturulacaktır.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki maddi değere sahip olmayan, maddi değeri hesaplanamayan bir şeyin uyuşmazlık konusu olması halinde artık tüketici hakem heyetinin görevli olması söz konusu olmayacak, uyuşmazlık tüketici mahkemesinde görülecektir.