Perakende

Mağaza bir malın satışını başka bir malın alınması şartına bağlayabilir mi?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre

Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.