Eğitim

Okul servisleri en çok kaç yaşında olabilir?

Yönetmelik uyarınca,

Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olamaz. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.