Perakende

Pazarda yer tashihi başvurusunda hangi belgeler istenir?

Pazar Yerleri Yönetmeliği’ne göre

Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar, dilekçe ile birlikte ilgili belediyeye başvurur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname,

c) İlgili meslek kuruluşuna/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı,

d) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

(4) Satış yeri tahsis talebinde bulunan pazarcılardan, üçüncü fıkrada belirtilen belgelerin yanı sıra, kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı istenir.

(5) Belediyeler, adli sicil beyanının doğruluğunu ilgili mercilerden teyit eder.