Perakende

Pazarın taşınmasına kim karar verir? Taşınma kararı için hangi gerekçe aranır?

Pazar Yerleri Yönetmeliği’ne göre

Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan pazar yerleri belediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir ya da kapatılabilir.

Belediye meclisi, birinci fıkrada belirtilen hususları, ilgili komisyona incelettirir.