Perakende

Perakendecilerin çalışma saatlerini kim belirler?

Perakende Kanunu’na göre,

Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir.

Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının görüşü alınır.

Sonuç: Bir mağazada çalışıyorsanız, bulunduğunuz ilin valisinin belirlediği çalışma saatlerini öğrenip patrona hatırlatabilirsiniz!