Emlak

Projeden alınan konutlar en geç kaç ayda teslim edilmelidir?

Tüketiciyi Koruma Kanunu’na göre

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.

Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.