Tüketici Mahkemeleri

Sadece satıcı değil üretici veya bayiye de tüketici davası açılabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre,

Tüketicinin açtığı davalarda davalı konumunda sözleşmenin niteliğine göre satıcının yanında Tüketici Kanunu gereğince satıcı ile müteselsilen sorumlu tutulan kişiler de yer alabilir.

Satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı, kredi veren ya da konut finansman şirketi uyuşmazlığa sebebiyet veren sözleşmenin tarafı olmamalarına rağmen, kanun gereği satıcı ile müteselsil sorumlu tutuldukları için, tüketicinin açtığı davada, davalı tarafında yer alabileceklerdir.