Ticaret

Sözleşmelerde öngörülen faizin başlangıç günü nasıl hesaplanır?

Türk Ticaret Kanunu’na göre

Aksine sözleşme yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar.