Home Posts tagged Abonelik
Abonelik Dijital Abonelik

İnternet, elektrik, doğal gaz vb. abonelik sözleşmelerinde hangi bilgiler yer almak zorunda?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur: a) Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri, b) Sözleşmenin konusu ve varsa süresi, c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih, ç) Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına