Home Posts tagged alışveriş festivali
Perakende

Alışveriş festivalini kim düzenleyebilir?

Perakende Kanunu’na göre Mahallî idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler; birlikte veya bağımsız olarak, perakende işletmelerin katılımıyla, yılın belli dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde alışveriş