Home Posts tagged banka
Bankacılık

ATM’lerde ışık olmalı, engellilere uygun olmalı…

BANKACILIK HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA (1) ATM ekranları; ışık, karanlık gibi faktörler neticesinde görüntünün kalitesinin düşmesini vegörünmez olmasını önleyecek şekilde seçilir. (2) ATM ve çevresinin yeterli miktarda aydınlatılması, ancak ışığın ATM’yi kullanacak
Manşet Ücret, komisyon

Finansal tüketiciyi bankalardan koruyacak 20 öneri

Tüketici.info tarafından düzenlenen “Finansal Tüketicilerin Bankalar Karşısındaki Hakları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen gözlemciler, finansal tüketicilerle bankalar arasındaki ücret-komisyon sorununu çözecek 20 önlem üzerinde konsensüs oluşturdu. Krizde kârlılığı düşen bankaların gelirlerini artırmak için uygulamaya
Kredi Kartı

Banka kredi kartını istediği anda iptal edebilir mi?

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Sözleşmede kararlaştırılmış ise kredi veren haklı nedenlerin varlığı halinde bildirim süresine uymadan belirsiz süreli kredi sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda kredi veren fesihten önce fesih ve nedenleri hakkında yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi bilgilendirir. Ancak, fesihten önce
Krediler

Bankalar müşteriye krediyle ilgili hangi bilgileri vermek zorunda?

İlgili yönetmeliğe göre Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinin kurulmasından makul bir süre önce, sözleşme şartları hakkında aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tüketiciyi bilgilendirmesi zorunludur: a) Kredinin türü. b) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa
Bankacılık Kredi Kartı

Taahhüt edilen kadar puan toplanmazsa banka bedeli ceza kesebilir mi?

İlgili yönetmeliğe göre Kuruluşların finansal tüketicinin harcama, talimat gibi taahhütler karşılığı belirli bir ürün veya hizmetten faydalanmasını sağlayan uygulamalarında, ilgili taahhüdün yerine getirilememesi hâlinde peşin olarak verilen puan veya faydalanılan ürün veya hizmet bedelinin taahhütle karşılanamayan kısmı dışında herhangi bir ceza bedeli tahsil edilemez.
Bankacılık

İşlem yapılmayan banka hesaplarından ücret alınabilir mi?

İlgili yönetmeliğe göre Kesintisiz olarak, en az yüzs eksen gün süreyle hiçbir hesabı hareket görmeyen finansal tüketicilerden bu süre zarfında hesap işletim ücreti alınamaz. Tahsil edilemeyen hesap işletim ücreti, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilir. Bu dönem zarfında hesap işletim ücretlerinin