Home Posts tagged başvuru
Perakende

Pazarda yer tashihi başvurusunda hangi belgeler istenir?

Pazar Yerleri Yönetmeliği’ne göre Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar, dilekçe ile birlikte ilgili belediyeye başvurur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir: a) T.C. Kimlik numarası beyanı, b) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname, c) İlgili meslek kuruluşuna/Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Tüketici Hakem Heyetleri

Birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı heyete birden çok kez başvuru yapılabilir mi?

İlgili yönetmeliğe göre Tüketici aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine başvuramaz. Aksi takdirde diğer taraf lehine derdestlik itirazında bulunma hakkı doğar. Tüketicinin aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuru yapması durumunda da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
Bankacılık

Türkiye Bankalar Birliği’nin hakem heyetine başvuru süresi nedir?

Hakem Heyetine yapılacak başvurularda anlaşmazlığa konu olay, başvuru tarihi itibariyle en çok iki yıl eski tarihli olmalıdır. Kredi kartlarıyla ilgili başvurularda ise bu süre 20 gündür. Ayıca başvuru formunda Hakem Heyetinden talebin ne olduğunun somut ve açık olarak ifade edilmesi gerekir.  Hakem Heyetinin sunduğu hizmetler ücretsizdir. Heyetin vereceği kararlara
Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici hakem heyetine e-devlet’ten başvuruda e-imza sorunu nasıl çözülür?

İlgili yönetmeliğe göre Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından, güvenli elektronik imza
Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici Hakem Heyetine başvuru için gerekenler

İlgili yönetmeliğe göre Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular ilgili başvuru formu kullanılarak yapılabilir. (Form için tıklayınız.) Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru
Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici Hakem Heyetine Başvuruda Hangi Belgelerin Olması Gerekli?

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Bu itibarla, tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem